Privacyverklaring

Privacyverklaring

Apotheek Flevowijk
Lelystraat 80 8265BE Kampen
Telefoonnummer: 038-3371400

Persoonsgegevens in onze apotheek

Apotheek Flevowijk verwerkt dagelijks honderden gegevens. Gegevens van mensen en van de geneesmiddelen die ze gebruiken. Het apotheekteam werkt hierbij met strikte regels, want het gaat om privacygevoelige informatie. U kunt er dan ook op vertrouwen dat uw gegevens zorgvuldig worden genoteerd, dat ze correct worden gebruikt en dat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Gegevens over uzelf en over uw geneesmiddelen in onze apotheek: wie en wat

In onze apotheekcomputer staan o.a. uw naam, adres, geboortedatum en polisnummer van uw ziektekostenverzekering. Daarnaast worden de gegevens opgenomen over de geneesmiddelen die een arts u voorschrijft. Wij behandelen alle informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. U kunt rekenen op ons beroepsgeheim, dat in de wet is vastgelegd.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Uw huisarts, specialist of een andere zorgverlener, kan u een geneesmiddel voorschrijven. Voordat wij dit geneesmiddel aan u afleveren, controleren wij of dit geneesmiddel in de voorgeschreven hoeveelheid geschikt voor u is. Sommige geneesmiddelen kunnen namelijk beter niet gebruikt worden bij bepaalde aandoeningen en andere geneesmiddelen kunnen elkaars werking verminderen. Wij controleren dit met onze kennis over geneesmiddelen en we gebruiken daarbij de gegevens die over u en over uw geneesmiddelen in de computer staan.

In onze computer staan gegevens over alle geneesmiddelen die wij aan u afleveren in uw persoonlijke medicatiedossier. Maar als u geneesmiddelen in een andere apotheek haalt, staat dat alleen in de computer als die andere apotheek dat aan ons doorgegeven heeft. Omdat dit nog niet overal automatisch gebeurt, kunt u het beste bij ons navragen of die gegevens in uw persoonlijke medicatiedossier staan. Wij kunnen ook vrij verkrijgbare geneesmiddelen in uw persoonlijke dossier opnemen. Als wij dit doen, zullen wij uw toestemming hiervoor vragen, als u een vrij verkrijgbaar geneesmiddel in de apotheek koopt. U kunt er natuurlijk ook zelf om vragen, net zoals u kunt vragen of wij de vrij verkrijgbare geneesmiddelen, die u ergens anders heeft gekocht, willen vastleggen in uw persoonlijk dossier.

Om het gebruik van uw geneesmiddelen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, is het dus belangrijk dat u ons doorgeeft wanneer u

  • overgevoelig bent voor bepaalde stoffen
  • een chronische ziekte heeft
  • zwanger bent (of niet meer) of als u zwanger wilt worden
  • borstvoeding geeft (of niet meer)

Als wij ons afvragen of het middel dat op het recept staat voor u wel geschikt is, nemen wij contact op met de zorgverlener die het geneesmiddel heeft voorgeschreven, of met uzelf.

We kijken niet alleen naar de veiligheid van uw geneesmiddelen als u met een recept in onze apotheek komt. We houden namelijk ook de veiligheid en werkzaamheid in de gaten als u een geneesmiddel langere tijd achter elkaar gebruikt. Als bijvoorbeeld uit (wetenschappelijk) onderzoek nieuwe informatie over een bepaald geneesmiddel bekend wordt, kijken wij in onze computer wie dit geneesmiddel gebruikt. Als dat nodig is, nemen wij contact met u op of overleggen we met de zorgverlener die het geneesmiddel heeft voorgeschreven. Uw arts kan dan samen met u bespreken of uw behandeling eventueel moet worden aangepast.

Ook overleggen de apotheker en de huisartsen in de buurt regelmatig over het voorschrijven en het gebruik van geneesmiddelen. Dit overleg is bedoeld om artsen en apothekers meer inzicht te geven in het gebruik van geneesmiddelen en om afspraken te kunnen maken voor verbetering. Er wordt nooit over personen gesproken en in de overzichten die voor de bespreking worden gemaakt, staan geen namen en andere herkenbare gegevens over patiënten.

Wie heeft inzage in de gegevens en waarvoor?

Uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres en geboortedatum gebruiken we om de kosten van uw geneesmiddelen af te rekenen, met u of met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar heeft geen toegang tot andere (medische) gegevens die over u in onze apotheekcomputer staan.

Bij een bezoek aan een andere apotheek, bijvoorbeeld in de nacht- of weekenddienst, is het belangrijk dat die apotheker weet welke geneesmiddelen u al gebruikt. Daarom kunnen deze apothekers bij onze apotheek de gegevens, die nodig zijn voor de controle van het geneesmiddel, voor zover mogelijk, via de computer opvragen. Ook uw huisarts of specialist kan gegevens over uw geneesmiddelgebruik bij ons opvragen of, als dat al mogelijk is, uw gegevens in de computer bekijken.

Inzicht in het gebruik van geneesmiddelen door patiënten kan een belangrijke rol spelen bij de verbetering van de veiligheid van geneesmiddelen. Uw apotheek kan daarom medewerking verlenen aan wetenschappelijk onderzoek door gegevens over afgeleverde geneesmiddelen zónder persoonsgegevens op te sturen naar een onderzoeksinstituut. Mocht het voor het onderzoek belangrijk zijn dat uw naam en andere gegevens wel bekend zijn, dan zijn wij verplicht om eerst uw toestemming te vragen voordat wij deze gegevens aan het onderzoeksinstituut mogen geven.

Wat kunt u zelf doen en wat zijn uw rechten?

Zoals eerder genoemd is het belangrijk dat alle informatie over uw geneesmiddelgebruik en andere belangrijke medische informatie bij onze apotheek bekend is. Alleen dan kunnen wij u bij het gebruik van uw geneesmiddelen optimaal begeleiden. U kunt bij ons informeren welke artsen, apothekers en andere zorgverleners gegevens over u kunnen opvragen om u goede zorg te kunnen verlenen.

U kunt bij ons ook uw eigen dossier inzien of een kopie opvragen, zodat u een overzicht heeft van alle gegevens over u die in de apotheekcomputer staan. Mocht er iets niet kloppen of ontbreken, dan kunt u natuurlijk vragen of wij dit aanpassen of aanvullen. In een persoonlijk gesprek kunnen wij u hierover uitleg geven.

Mocht u problemen hebben met

  • het vastleggen en het gebruik van gegevens over uzelf en over uw geneesmiddelen in de apotheekcomputer, óf
  • het gebruik van uw gegevens voor onderzoek, óf
  • het raadplegen van uw gegevens door (bepaalde) zorgverleners,

dan kunt u daar bezwaar tegen maken. Wanneer u dit doet betekent dit wel dat wij uw geneesmiddelgebruik niet goed meer kunnen controleren en dat kan een onveilige situatie opleveren. Het kan ook zijn dat wij uw geneesmiddelen niet meer rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening kunnen brengen.

Gegevens uitwisseling

Om de veiligheid en de kwaliteit van uw medische behandeling nog verder te verbeteren, kan de apotheek gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Elke zorgverlener in het land, die betrokken is bij uw medische behandeling, kan uw elektronisch medicatiedossier raadplegen of opvragen, als dat nodig is om aan u goede zorg te kunnen verlenen.

Maar niet iedereen mag uw gegevens zomaar opvragen. Hier worden strenge voorwaarden aan gesteld en tevens dient u hier vooraf toestemming voor te geven. U leest hierover meer in de brief van ‘Volg je zorg’ over het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Kortom, u kunt erop vertrouwen dat wij in Apotheek Flevowijk toezien op een zorgvuldig en correct gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Vragen?
Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact opnemen met NG Pol -Tromp via 038-3371400.