Actueel Medicatieoverzicht (AMO)

Om veilige en goede zorg te kunnen verlenen is een actueel medicatieoverzicht nodig. Maar daar hebben wij uw hulp bij nodig! Zou u ons willen informeren bij wijzigingen in uw medicijngebruik, bijwerkingen en allergieën? Ook wanneer u vrij verkrijgbare middelen gebruikt, zoals pijnstillers en vitamines. Dat u zwanger bent. Wanneer u borstvoeding geeft. Alles wat voor uw medicijngebruik van belang kan zijn, horen wij graag.

Wilt u graag een overzicht van uw medicijnen? Vraag bij ons om uw actueel medicatieoverzicht. Apotheek Flevowijk helpt u graag! 
U kunt u overzicht ook zelf gratis uitprinten via MijnGezondheid.net of via de  MedGemak app.

Als u uw actueel medicatieoverzicht nodig heeft voor vakantie (reisdocument), dan zullen wij hiervoor kosten in rekening brengen.

Aanvragen

Voor het aanvragen van een medicatieoverzicht kunt u terecht aan de balie van de apotheek of u kunt dit aanvragen via de mail.

Voor het aanvragen van een medicatieoverzicht voor iemand anders is altijd een machtigingsformulier nodig.

Tips voor het actueel houden van uw medicatieoverzicht:

  • Maak gebruik van één apotheek.
  • Houd uw apotheker op de hoogte welke medicijnen u gebruikt. Zoals pijnstillers, vitamines en homeopathie.
  • Geef wijzigingen in het gebruik van uw medicijnen zo snel mogelijk door aan uw apotheker. Lees hier wat u kunt doen met de medicatie waarmee u bent gestopt.
  • Controleer regelmatig of uw gegevens nog kloppen.
  • Maak gebruik van MijnGezondheid.net en uw persoonlijk dossier. Met de MedGemak app heeft u uw medicatieoverzicht altijd bij de hand!

Voor een goed medicijngebruik is het belangrijk dat u zelf weet waarom en welke medicijnen u gebruikt.

Meld bijwerkingen bij uw apotheker of arts. Samen kijken we of dit van voorbijgaande aard is of dat er reden is het medicijn te vervangen. Neem uw medicatieoverzicht overal mee naar toe.

Vakantie

Gaat u op reis naar het buitenland? Kijk ook even op de site van het CAK of u voor uw medicijn een speciale verklaring nodig heeft. Dat is namelijk nodig voor medicijnen die vallen onder de Opiumwet.

Om te voorkomen dat uw medische gegevens onbedoeld bij derden terechtkomen, versturen wij alleen medicatieoverzichten per beveiligde mail.

Wij hopen op uw begrip en medewerking bij het beschermen van uw medische gegevens!

Een medicatieoverzicht voor iemand anders

Voor het ophalen van een overzicht voor iemand anders dan uzelf, heeft u het volgende nodig:

  1. een volledig ingevuld en ondertekend machtigingsformulier
  2. een (kopie van) het ID-bewijs van degene waarvoor u een overzicht wilt ophalen
  3. een (kopie van) uw eigen ID-bewijs.

Een medicatieoverzicht voor een kind

< 12 jaar: kinderen worden tot 12 jaar door hun ouders vertegenwoordigd. Als u als ouder een medicatieoverzicht aan de balie wilt ophalen, heeft u uw eigen ID-bewijs nodig. Als iemand anders het medicatieoverzicht opvraagt, heeft het toestemming van de ouders van het kind nodig via het machtigingsformulier.

12-16 jaar: voor het ophalen van een medicatieoverzicht is er zowel toestemming van het kind als van een ouder nodig. Als u als ouder het overzicht wilt komen ophalen, dient uw kind het machtigingsformulier in te vullen en een (kopie van) ID-bewijs mee te geven aan u. Als u niet de ouder bent van het kind heeft u toestemming nodig.

≥16 jaar: vanaf 16 jaar heeft een kind zelfstandig recht. Om die reden moet er altijd toestemming zijn van het kind zelf, via het machtigingsformulier, voor het meegeven van een medicatieoverzicht aan anderen, ook als die anderen de ouders zijn.