Medicijnen bestellen

Voor elk recept is een (digitale) handtekening van een arts verplicht. Om deze reden mogen wij niet direct aan de balie lege doosjes van geneesmiddelen in ruilen voor nieuwe geneesmiddelen.

Hierom hebben wij verschillende manieren om (herhaal)recepten via ons aan te vragen:

Het kan zijn dat uw huisarts geen medicatie van specialisten wil herhalen. Staat er geen herhaalnummer en geen herhaling op uw etiket dan kan dit het geval zijn. Neem contact op met de voorschrijvende arts om een recept aan te vragen. Mocht er een herhaling op het etiket aanwezig zijn, dan kunt u deze aanvragen via MijnGezondheid.Net of via de app MedGemak.

Medicijnen aanvragen die u niet elke dag gebruikt? Dat kan via uw (huis)arts.

De herhaalnummers vindt u alleen op het etiket van uw chronische geneesmiddelen. Dat zijn  geneesmiddelen die u elke dag moet gebruiken. Er zijn ook medicijnen die niet voor herhaling in aanmerking komen zonder een nieuw spreekuurbezoek (bijvoorbeeld antibiotica). Of misschien is dit de eerste keer dat u het geneesmiddel heeft gehad. Wij mogen alleen chronisch gebruikte medicatie herhalen.

Als u meer dan één  medicijn wil aanvragen voor dezelfde persoon.
Klik op de plus naast de herhaalcode. Klik op de plus tot u voor alle medicijnen die u wil aanvragen een regel heeft. Zijn alle herhaalnummers ingevoerd. Dan kunt u op bestellen klikken. Zo worden al uw medicijnen in één keer bij ons besteld. Wanneer u dit niet doet kan het zijn dat wij niet al uw aanvragen zien.

Laden…