Scopoderm

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Scopoderm

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Scopoderm
  De werkzame stof in Scopoderm is scopolamine.

  Scopolamine voorkomt misselijkheid en braken.

  Artsen schrijven het voor bij reisziekte.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Regelmatig

  • Droge mond, doordat u minder speeksel aanmaakt. Als u veel last heeft van een droge mond kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door te zuigen op ijsblokjes. Vanwege deze bijwerking schrijven artsen dit middel een heel enkele keer juist voor bij mensen die last hebben van overmatige speeksel aanmaak (speekselvloed).
  • Als u het syndroom van Sjögren heeft, een aandoening waarbij de slijmvliezen van onder andere ogen en mond droger zijn dan normaal: u kunt meer klachten krijgen. Dit middel vermindert de aanmaak van traanvocht en speeksel. Neem contact op met uw arts als u meer last heeft van oogirritatie of een droge mond. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.

  Soms

  • Sufheid, slaperigheid en een verminderd reactievermogen. Soms ook duizeligheid. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem geen risicovolle activiteiten.
  • Wazig zien en last van fel licht, door moeite met scherp stellen en door pupilverwijding. Dit treedt ook op als sporen van de werkzame stof per ongeluk in het oog terechtkomen. Was daarom uw handen na aanbrengen van de pleister. Neem geen deel aan het verkeer als u moeite heeft met scherpstellen. Draag een zonnebril als u last heeft van fel licht.

  Zelden

  • Opkomend maagzuur. Mensen met slokdarmontsteking door opkomend maagzuur moeten overleggen met hun arts als hun klachten verergeren of terugkeren.
  • Irritatie van de oogleden.

  Zeer zelden

  • Overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag, galbulten of jeuk, vooral op de plaats waar de pleister zit. In zeer zeldzame gevallen komt huiduitslag over het hele lichaam voor. Verwijder bij een overgevoeligheidsreactie de pleister en raadpleeg uw arts. U mag dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor scopolamine pleisters. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.
  • Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat. Verwijder de pleister als u dit merkt. Neem voor een volgende reis contact op met uw arts. Mogelijk is een ander middel geschikter voor u.
  • Geheugen- en concentratiestoornissen, hallucinaties, problemen met oriëntatie, rusteloosheid en verwardheid. Als u dit merkt, verwijder dan de pleister. Als u stopt met het middel gaat dit vanzelf weer over.
  • Als u glaucoom (groene staar) heeft, kan scopolamine dit verergeren. Bij glaucoom is meestal sprake van een verhoogde druk in de oogbol. Het gezichtsvermogen vermindert hierdoor. Door scopolamine kan de oogboldruk verder toenemen. Overleg met uw arts als u glaucoom heeft. Mogelijk is een ander middel geschikter voor u.
  • Mensen met epilepsie lopen een grotere kans op een epileptische aanval.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Hoe?

  • Scheur het zakje aan de bovenzijde open.
  • Neem de doorzichtige zeshoekige beschermende folie, samen met de daarop aanwezige ronde pleister uit het zakje.
  • Houd de pleister aan de uiterste rand vast, raak de zilverkleurige kleeflaag daarbij zo weinig mogelijk aan.
  • Trek de beschermende folie eraf.
  • Druk de pleister met de zilverkleurige klevende binnenkant stevig vast op een droge, onbehaarde plaats achter het oor.
  • Was uw handen.
  • Was uw handen en de plaats achter het oor ook na het verwijderen van een pleister.

  Zorg ervoor dat de pleister zo veel mogelijk droog blijft om te voorkomen dat deze loslaat. Bij baden en zwemmen zal de pleister meestal niet loslaten. Als de pleister toch loslaat, mag deze niet opnieuw worden gebruikt. Plak dan een nieuwe pleister achter het andere oor.

  Wanneer?
  De pleister kan 6-15 uur voordat de reis begint op de huid worden geplakt. De werking is dan maximaal als u aan de reis begint.

  Hoe lang?
  Een pleister kan gedurende 3 dagen op de huid blijven zitten.

  • Als de reis eerder eindigt, kan de pleister ook eerder worden verwjiderd.
  • Als de reis langer dan drie dagen duurt, kan eventueel een nieuwe pleister achter het andere oor worden geplakt.

  Meer dan twee pleister achter elkaar is meestal niet nodig, omdat uw lichaam zich aanpast aan de reisomstandigheden.

 • Vergeten

  Plak de pleister dan alsnog. U kunt dan wel last krijgen van klachten van reisziekte, omdat de werking van de pleister nog niet maximaal is.

 • Verboden

  autorijden?
  Sommige medicijnen hebben invloed op het reactievermogen. Het is dan strafbaar om aan het verkeer deel te nemen. Als u bij een ongeval betrokken raakt terwijl uw rijvaardigheid is beïnvloed, bent u wettelijk aansprakelijk voor de gevolgen. Of dit medicijn de rijvaardigheid beïnvloedt, leest u hieronder.

  Of u mag autorijden, is niet alleen afhankelijk van het medicijn maar ook van uw aandoening. Bij bepaalde aandoeningen mag u niet autorijden. Overleg met uw arts of u met uw medicijn en/of aandoening mag autorijden.

  Dit medicijn kan bepaalde bijwerkingen veroorzaken en deze kunnen uw rijvaardigheid verminderen. Deze bijwerkingen zijn wazig zien, slaperigheid, duizeligheid, verwardheid, hallucinaties, geheugen- en coördinatiestoornissen. Door deze bijwerkingen is de invloed van dit medicijn op uw rijvaardigheid in de eerste week van gebruik groter dan na het drinken van twee standaardglazen alcoholische drank. Het drinken van meer dan twee glazen alcoholische drank veroorzaakt een hoeveelheid alcohol in het bloed groter dan 0.5 promille (‰). Bij meer dan 0.5‰ mag u volgens de wet niet meer autorijden. Na gebruik gedurende een week, raken de meeste mensen gewend aan deze bijwerkingen en kunnen ze wel weer autorijden. Rijd daarom geen auto gedurende de eerste week dat u dit medicijn gebruikt. Beoordeel na een week hoeveel last u van de bijwerkingen heeft. Rijd geen auto als u last van bijwerkingen heeft.

  Tips voor als u na een week wilt autorijden

  • Meent u dat u kunt autorijden, vraag dan iemand om de eerste keren naast u te zitten en uw rijvaardigheid te beoordelen. Voor uzelf is het vaak moeilijk te zien of u minder goed rijdt. Deze persoon kan dan zien of u met wisselende snelheden rijdt, slingert en geïrriteerd reageert op normaal gedrag van medeweggebruikers.
  • Rijd niet als u onscherp ziet.
  • Rijd niet als u slaperig, duizelig of verward bent, last heeft van hallucinaties, geheugen- en coördinatiestoornissen, moeite heeft u te concentreren of wakker te blijven of als u niet weet langs welke route u naar een bestemming bent gereden.
  • Rijd niet als u alcohol heeft gebruikt. Alcohol versterkt de versuffende bijwerking van dit medicijn in belangrijke mate.
  • Rijd niet langer dan één uur achter elkaar, ook al voelt u zich goed.
  • Rijd niet ’s nachts of bij slecht weer.

  Rijd geen auto als u dit medicijn gebruikt in combinatie met andere medicijnen die uw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

  alcohol drinken?
  Alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel. Ook als u hier niets van merkt, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

  alles eten?
  U mag alles eten.

 • Wisselwerking

  De medicijnen met de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is meestal op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd absoluut geen auto als u twee of meer van dergelijke middelen gebruikt.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Over het gebruik tijdens de zwangerschap is nog onvoldoende bekend. Bent u zwanger of wilt u binnenkort zwanger worden, overleg dan met arts of apotheker. Mogelijk kunt u een ander middel gebruiken dat wel veilig is.

  Borstvoeding
  Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding wilt geven of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit middel in de moedermelk terecht komt en of het schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker.

 • Stoppen

  U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen. In zeer zeldzame gevallen kunnen misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid optreden als u de pleisters langer dan drie dagen heeft gebruikt. Heeft u veel last van deze klachten, raadpleeg dan uw arts.

 • Handelsinformatie

  Scopolamine pleisters zijn sinds 1983 internationaal op de markt. Ze zijn op recept verkrijgbaar onder de merknaam Scopoderm.

Laatst gewijzigd op: 13 november 2012

Herhaalrecept

Gebruikt u Scopoderm? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen