Dynastat

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Dynastat

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stof in Dynastat is parecoxib.

  Parecoxib is een ontstekingsremmende pijnstiller. Dit soort pijnstillers wordt ook wel NSAID's genoemd. Parecoxib behoort tot een speciale groep NSAID-pijnstillers, namelijk de coxibs.

  Het werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend. Artsen schrijven het voor bij pijn na een operatie.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

  De meest voorkomende bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • Maagklachten: misselijkheid en zelden maagirritatie, buikpijn, misselijkheid, braken, vol gevoel, gebrek aan eetlust, boeren, zuurbranden. Gebruik geen alcohol of andere voedingsmiddelen die de maag irriteren, zoals scherpe kruiden. Heeft u last van slokdarmontsteking door opkomend maagzuur? De klachten kunnen verergeren. Neem contact op met uw arts als u dat bemerkt. Mensen boven de zeventig jaar hebben meer kans op bijwerkingen door dit medicijn. Artsen schrijven daarom meestal ook een maagbeschermer voor. Ook als u dit medicijn maar enkele dagen gaat gebruiken.

  Zelden

  • Darmklachten: diarree, verstopping en winderigheid. Lijdt u aan een chronische darmontsteking, zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa? Dit medicijn kan de klachten verergeren. Bespreek met uw arts of dit medicijn voor u geschikt is.
  • Een maag- of darmzweer of andere ernstige beschadiging van maag, darmen of slokdarm. U merkt dat aan zeurende pijn in de bovenbuik, ernstige maagpijn of pijn achter borstbeen. Door deze beschadigingen kunnen bloedingen in maag en darmen ontstaan. Dit merkt u aan bloederige diarree of zwarte, teerachtige ontlasting. Stop dan met het gebruik en neem contact op met een arts. Bij een maagbloeding kan het voorkomen dat u bloed braakt. Neem dan onmiddellijk contact op met een arts. Heeft u ooit een maag- of darmzweer gehad, of een andere ernstige maag- of darmaandoening, zoals een maag- of darmbloeding? U heeft dan meer kans op bijwerkingen op maag en darmen. Bespreek met uw arts of dit medicijn voor u geschikt is. Mogelijk schrijft uw arts behalve dit medicijn ook een maagbeschermend medicijn voor. Ook als u dit medicijn maar enkele dagen zal gebruiken.
  • Een verdoofd gevoel.
  • Keelpijn.
  • Ontsteking van de tandholte, na trekken van tanden of kiezen.
  • Huiduitslag met jeuk. Zeer zelden wordt deze huiduitslag veroorzaakt door allergie. De uitslag kan zeer zelden verergeren of ontstaan onder invloed van fel zonlicht of UV-licht van zonnebanken.
  • Als u aan psoriasis lijdt: u kunt hier meer last van krijgen. Neem contact op met uw arts als uw ziekteverschijnselen verergeren.
  • Vocht vasthouden. Dit merkt u aan dikke enkels of polsen door vasthouden van vocht in armen en benen (oedeem), benauwdheid door vochtophoping in de longen. Vooral mensen met hartfalen kunnen hier last van krijgen. Overleg met uw arts als uw klachten, zoals benauwdheid en vochtophoping, toenemen.
  • Minder plassen. Dit komt omdat u vocht vasthoudt en de nieren minder goed kunnen werken. Raadpleeg uw arts als u dat merkt.
  • Heeft u een verminderde nierwerking. Overleg met uw arts voor u dit medicijn gaat gebruiken.
  • Psychische klachten, zoals slapeloosheid, nachtmerries, onrust, opwinding, nervositeit en angstgevoelens.
  • Tekort aan kalium, een bepaalde stof in het bloed. U merkt dit het eerst aan spierzwakte, spierkramp of spierpijn meestal het eerst in de bovenbenen en armen, ernstige vermoeidheid, hartkloppingen, heftige buikklachten. Raadpleeg uw arts als u hier last heeft.

  Zeer zelden

  • Hoofdpijn, draaierigheid, duizelingen, wazig zien of dubbelzien. Deze bijwerkingen gaan meestal over als u gewend bent geraakt aan dit medicijn.
  • Ontstekingen in de mondholte en op de tong.
  • Oorsuizen of slechter horen. Neem bij deze verschijnselen contact op met uw arts.
  • Hartkloppingen, en een versnelde of vertraagde hartslag. Heeft u angina pectoris (hartkramp), of ooit een beroerte of een hartaanval gehad. Dan mag u dit medicijn niet gebruiken. Overleg met uw arts. Mogelijk kan uw arts een ander medicijn voorschrijven. Dit medicijn mag u ook niet gebruiken bij pijn na een ‘bypass’-operatie.
  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Raadpleeg dan uw arts. Zeer zelden kan een ernstige uitslag ontstaan met koorts of blaren. Neem dan meteen contact op met een arts. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht. Ga dan onmiddellijk naar een arts. U mag dit medicijn daarna niet meer gebruiken. Geef daarom door aan de apotheker dat u overgevoelig bent voor parecoxib. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn of een andere ontstekingsremmende pijnstiller niet opnieuw krijgt.
  • Bloedafwijkinge en leverontsteking. Raadpleeg uw arts bij een of meer van de volgende verschijnselen: plotselinge hevige pijn in bovenbuik, geelzucht, onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid, keelpijn met koorts en blaren in de mond. Gebruik dit medicijn niet bij een verminderde leverwerking.

  Zeer zelden, bij gebruik gedurende meerdere weken

  • Hartvaataandoeningen, zoals meer kans op een hartaanval of beroerte. De kans op hartvaataandoeningen is groter bij mensen met al een verhoogde kans op hart of vaataandoeningen.
  • Mensen met een hoge bloeddruk, een te hoog cholesterol, diabetes, mensen die roken en mensen die ooit trombose hebben gehad: overleg met uw arts voor u dit medicijn gaat gebruiken. Mogelijk kan uw arts u een andere ontstekingsremmende pijnstiller voorschrijven.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Deze injectie wordt toegediend door de arts of verpleegkundige.

  Hoe lang?
  Omdat er nog niet zo veel ervaring is met dit medicijn, wordt het in het algemeen niet langer dan drie dagen achter elkaar toegediend.

 • Vergeten

  Niet van toepassing. Dit medicijn wordt via een injectie toegediend door de arts of verpleegkundige.

 • Verboden

  autorijden?
  Vermoeidheid, wazig zien, draaierigheid of duizelingen komen een enkele keer voor bij dit medicijn. Neem geen deel aan het verkeer als u hier last van heeft.

  alcohol drinken?
  Alcohol irriteert de maag. U kunt daardoor eerder last krijgen van uw maag. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

  alles eten?
  Dit medicijn veroorzaakt bij sommige mensen maagklachten. Heeft u hier last van? Gebruik dan geen voedingsmiddelen die de maag irriteren, zoals scherpe kruiden.

 • Wisselwerking

  Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Andere ontstekingsremmende pijnstillers (deze worden ook wel NSAID's genoemd). Als u beide pijnstillers tegelijkertijd gebruikt, verdubbelt u de kans op bijwerkingen, zoals maagdarmklachten. De namen van andere ontstekingsremmende pijnstillers zijn aceclofenac, acetylsalicylzuur, carbasalaatcalcium, celecoxib, deketoprofen,dexibuprofen, diclofenac, etoricoxib, fenylbutazon, flurbiprofen, ibuprofen, indometacine, ketoprofen, meloxicam, nabumeton, naproxen, parecoxib, piroxicam, propyfenazon, sulindac en tiaprofeenzuur. Gebruik deze pijnstillers dus niet tegelijkertijd met parecoxib.
  • De antistollingsmiddelen acenocoumarol, fenprocoumon, acetylsalicylzuur en carbasalaatcalcium. Bij de combinatie heeft u meer kans op bijwerkingen op de maag of zelfs een maagbloeding. Meestal zal de arts u een maagbeschermer voorschrijven om deze maagklachten te voorkomen. Wees extra alert op het effect op uw maag en raadpleeg uw arts bij maagklachten. Ook kan parecoxib soms de werking van het antistollingsmiddel versterken. Vertel bij uw volgend bezoek aan de trombosedienst dat u parecoxib gebruikt of heeft gebruikt.
  • Plasmiddelen (chloortalidon, chloorthiazide, clopamide, epitizide, hydrochloorthiazide, indapamide, bumetanide, furosemide, amiloride, eplerenon, spironolacton en triamtereen). ACE-remmers en angiotensine-II-blokkers, medicijnen gebruikt bij hoge bloeddruk en hartfalen), zoals enalapril, perindopril, lisinopril en losartan.

  Parecoxib kan de werking van deze medicijnen verminderen. Overleg hierover met uw arts. Paracetamol kunt u wel veilig gebruiken.

  Gebruikt u een van bovenstaande deze medicijnen tegen hoge bloeddruk en gaat u nu parecoxib gebruiken? Parecoxib wordt meestal maar kortdurend gebruikt. Dan is de combinatie geen probleem. Als u het wel langer dan twee weken gebruikt, zal uw arts uw bloeddruk extra controleren. Gebruikt u een van deze medicijnen tegen hartfalen en gaat u nu parecoxib gebruiken? Uw klachten door hartfalen kunnen verergeren. Merkt u dat uw enkels of voeten dikker worden, of bent u sneller kortademig? Neem dan contact op met uw arts. Gebruikt u een van deze medicijnen na een hartinfarct of tegen een nierziekte en gaat u nu parecoxib gebruiken? Vraag uw arts of apotheker om advies.

  • Bètablokkers, zoals acebutolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, carvedilol, celiprolol, metoprolol, oxprenolol, pindolol en propranolol. De werking van deze medicijnen tegen hoge bloeddruk of hartfalen kan verminderen door het gebruik van deze pijnstiller. Gebruikt u de bètablokker tegen hoge bloeddruk? Parecoxib wordt meestal maar kortdurend gebruikt. Dan is de combinatie geen probleem. Als u het wel langer dan twee weken gebruikt, zal uw arts uw bloeddruk extra controleren. Gebruikt u de bètablokker tegen hartfalen? Uw klachten kunnen verergeren of terugkomen. Neem contact op met uw arts als u weer dikke voeten of enkels krijgt of als u weer sneller kortademig wordt. Gebruikt u de bètablokker voor een andere aandoening? U kunt deze pijnstiller veilig gebruiken.
  • Lithium, een medicijn tegen manische depressiviteit. Parecoxib kan de bijwerkingen van lithium versterken. Uw arts zal het lithiumgehalte in het bloed regelmatig laten meten en de dosering eventueel aanpassen. Waarschuw meteen uw arts als u last krijgt van bijwerkingen van lithium, zoals maagdarmklachten, trillen, spierzwakte, spiertrekkingen, duizeligheid, slaperigheid, sufheid, verwardheid, verminderde concentratie, moeite met lopen en spreken, en epileptische aanvallen. Zorg er bij warm weer voor dat u voldoende drinkt. Waarschuw uw arts ook als u stopt met de pijnstiller. Het lithium kan dan minder goed werken. Ook dan moet de arts het lithiumgehalte in uw bloed extra controleren.
  • Methotrexaat. Dit wordt gebruikt bij ontstekingsziekten zoals reuma of psoriasis, maar ook bij kanker. Parecoxib kan de bijwerkingen van methotrexaat versterken. Uw arts zal de hoeveelheid methotrexaat in het bloed extra controleren.
  • Ciclosporine, een afweeronderdrukkende medicijn. De combinatie kan schadelijk zijn voor de nieren. Uw arts zal uw nierwerking extra controleren als u de pijnstiller langer dan drie dagen gebruikt.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Het kan schadelijk zijn voor de baby. Bovendien heeft u, als u zwanger wilt worden, iets minder kans op zwangerschap.

  Meld het daarom aan uw arts en apotheker als u zwanger bent, maar ook als u dit binnenkort wil worden.

  Borstvoeding
  Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft, kolf tijdelijk af of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker.

 • Stoppen

  U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen.

 • Handelsinformatie

  Parecoxib is sinds 2002 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in injecties onder de merknaam Dynastat.

Laatst gewijzigd op: 28 november 2011

Herhaalrecept

Gebruikt u Dynastat? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Gerelateerde videos

NSAID

Niet steroïde anti-inflammatoire (ontstekingsremmend) geneesmiddelen.

NSAID

Niet steroïde anti-inflammatoire (ontstekingsremmend) geneesmiddelen.

Niet steroïde anti-inflammatoire (ontstekingsremmend) geneesmiddelen.

Bekijk video

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen